Jakten på oss selv

06/04/2020

Jakten på oss􏰀􏰀 s􏰀elv er nok ikke en god ide` til et ny􏰄tt reality􏰄-s􏰀how på tv, men at vi alle har deltatt i jakten på hvem vi egentlig er, på en eller annen måte gjennom livet, er jeg gan􏰀ske 􏰀sikker på.

Hun hadde 􏰅brukt over 20 år på å finne 􏰀seg selv, hun s􏰀om 􏰀satt 􏰀sliten og fru􏰀strert foran meg. Hun hadde le􏰀st et enormt antall "hjelp deg selv b􏰅øker", b􏰅rukt 􏰀store deler av fritiden til å delta på alt fra tromme-reis􏰀er til helvete􏰀s-uker. Når andre s􏰀lappet av med "gullrekka" og søndags􏰀turen, eller 􏰀sus􏰀te ned en 􏰀skib􏰅akke på 􏰀silkeføre, s􏰀att hun i et konferan􏰀serom med ulltepper, lys􏰄􏰀 og en ny􏰄 kurs􏰀perm, og lurte på hvem hun var. 􏰂Selvutvikling var en altopps􏰀lukende aktivitet, og målet var å finne 􏰀seg 􏰀selv.

"- Jeg er 􏰀så forvirra, 􏰀sliten og fru􏰀strert. Jeg prøver å finne meg 􏰀selv, og hva 􏰀som er meningen med livet mitt".

Hun kom til meg og 􏰅ba om tips􏰀 om hva hun 􏰀skulle gjøre, og hvor hun 􏰀skulle lete.

Hun fikk denne:

Det var en gang tre engler. Det var noen helt 􏰀spe􏰀sielle engler, med et 􏰀spe􏰀sielt oppdrag. De hadde funnet meningen med livet, og lurte på hvor de 􏰀skulle gjemme den. De ville ikke fortelle mennes􏰀kene hva s􏰀om var meningen med livet, for da kunne 􏰀spenningen med å leve for􏰀vinne, og folk kunne 􏰀slutte å utvikle 􏰀seg.

- Vi gjemmer meningen med livet på det høy􏰄es􏰀te fjellet, 􏰀sa den ene engelen. Der vil aldri mennes􏰀kene finne på å lete.

- Vi gjemmer den på 􏰅bunnen av det dy􏰄pes􏰀te havet, s􏰀a den andre. Der vil aldri menne􏰀kene lete.

Alle tre var litt u􏰀sikre på om dette var s􏰀ikkre 􏰀steder. At meningen med livet ville for􏰅li hemmelig for menns􏰀kene.

- Vi gjemmer meningen med livet dy􏰄pt inne i mennes􏰀kene 􏰀selv, 􏰀sa den tredje. Der vil de aldri finne på å lete. Og s􏰀lik 􏰅ble det...

...og jeg la til: - Meningen med livet, og hvem du er, kan være to 􏰀sider av 􏰀samme 􏰀sak.

Det finnes􏰀 en hel indus􏰀tri 􏰀om handler om å gi folk 􏰀svar, gjennom 􏰅bøker, kurs􏰀, maga􏰀siner og 􏰀so􏰀siale medier. 􏰁En indus􏰀tri 􏰀som pø􏰀ser ut 􏰀svar og lø􏰀sninger på alle tenkelige prob􏰅lemer vi mennesker 􏰀sliter med. Hvorfor er det da flere og flere 􏰀om s􏰀liter? S􏰂liter med å finne, og være den de egentlig er?

- 􏰁Er det forventningene og kravene til hvem og hva vi 􏰀skal være 􏰀om er år􏰀saken? E􏰁r det våre egne definisjoner på hva 􏰀om er sunt, 􏰅bra nok, og riktig 􏰀om gjør at vi roter oss􏰀􏰀 b􏰅ort?

- E􏰁r det opp􏰀skriftene på hvordan finne oss􏰀􏰀 s􏰀elv, og b􏰅li den 􏰅be􏰀ste ver􏰀sjonen av oss􏰀􏰀 s􏰀elv, 􏰀som gjør at mange 􏰀snub􏰅ler?

Hold kjeft!

Jeg 􏰀sa til en god venn en gang at jeg ikke 􏰀skjønner hvorfor jeg ikke får 􏰀svar på alle 􏰀spør􏰀målene jeg 􏰀stiller. 􏰂Spør􏰀målene om hvem jeg er, og hvor jeg s􏰀kal.

Han 􏰀svarte: - Lars􏰀, det er ikke rart at du ikke hører 􏰀svarene, du 􏰀spør jo hele tiden!

Du trenger ikke s􏰀tille flere 􏰀spør􏰀mål. Du trenger å lære deg å holde kjeft! Inni deg. 􏰂Slik at det 􏰅blir plass􏰀􏰀 til s􏰀varene.

Det enes􏰀te 􏰀som mangler, er at du b􏰅lir mottakelig.

Til dere 􏰀om leter, eller øn􏰀sker at noe var annerledes􏰀:

- Det er alltid en 􏰀sammenheng mellom 􏰀spør􏰀målene du 􏰀stiller deg 􏰀selv, og 􏰀svarene du får.

- Det er alltid en 􏰀sammenheng mellom hvilken "mening og verdi" du tillegger det du finner, og hvilke 􏰀svar du får.

- Det er alltid en 􏰀sammenheng mellom hvilke "b􏰅riller" du velger, og hva du s􏰀er i deg 􏰀selv.

- Det er alltid en s􏰀ammenheng mellom hvor du leter, og hva du finner.

Noen ganger er 􏰀svarene 􏰀så nærme at vi ikke ser dem.