Vi hjelper mennesker som strever i livet, gjennom opphold i naturen

MedNatur er et ideelt selskap som hjelper mennesker med mange ulike utfordringer. Vi bruker naturen som arena, og gjennom opphold i naturen hjelper vi mennesker som på en eller annen måte har det vanskelig.

"En pause i naturen" sammen med oss passer for deg som trenger ro, hvile, finne svar, få inspirasjon, og oppleve god tid og gode samtaler med andre.

Alle som jobber i og for MedNatur bruker både erfaringer fra eget liv sammen med lang praktisk erfaring fra arbeid med mennesker. Vi har også mange års erfaring i friluftsliv, og i å bruke naturen som arena for viktig og meningsfylt endringsarbeid.

Hva er spesielt med oss?

• Vi har alle "vært ute noen vinternetter før" og vet av egen livserfaring hva som gir resultater.

• Vi fokuserer på det friske i mennesker for å skape grunnlag for positive endringer.

• Vi er opptatt av løsninger, ikke diagnoser.