Hva med en pause i villmarka?

Vi hjelper mennesker som strever i livet, gjennom opphold i naturen

MedNatur er et ideelt selskap som hjelper mennesker med mange ulike utfordringer. Vi bruker naturen som arena, og gjennom opphold i naturen hjelper vi mennesker som på en eller annen måte har det vanskelig.

"En pause i naturen" sammen med oss passer for deg som trenger ro, hvile, finne svar, få inspirasjon, og oppleve god tid sammen med andre.

MedNatur består av et flerfaglig team med både psykologisk og pedagogisk tyngde, og lang praktisk erfaring fra arbeid med familier, voksne og ungdom i krevende livssituasjoner.  

Alle som jobber i og for MedNatur bruker både erfaringer fra eget liv sammen med lang praktisk erfaring fra arbeid med mennesker. Vi har også mange års erfaring i friluftsliv, og i å bruke naturen som arena for viktig og meningsfylt endringsarbeid.

Hva er spesielt med oss?

• Vi har alle "vært ute noen vinternetter før" og vet av egen livserfaring hva som gir resultater.

• Vi fokuserer på det friske i mennesker for å skape grunnlag for positive endringer.

• Vi er opptatt av løsninger, ikke diagnoser.