Vi hjelper mennesker som strever i livet, gjennom opphold i naturen