Nedenfor ser du noen av mine oppdragsgivere:

Hva gjør du når du opplever en livskrise, eller overtid har tappet ned batteriet ditt? Når du innser eller føler sterkt at du har behov for endring, men er usikker på hvilke valg som er riktig?

Da er det avgjørende å bruke en coach som ser viktigheten av å hjelpe deg til først å styrke forutsetningene for å gjennomføre endring. Det handler om å finne ut hvordan du må ivareta både din fysiske og mentale energi. Først da kan du bruke dine egne ressurser til å fylle på med den energien du trenger for å gjøre endringer.

Gjennom gode samtaler, der det var en åpenhet, trygghet og gode refleksjoner mellom oss, hjalp Lars meg med verktøy som gjorde meg bevisst på energibruken min, hva som var viktig for meg og hvordan jeg med enkle grep kunne forberede meg til å jobbe med de endringene jeg måtte gjøre. Min opplevelse med Lars er at han har et godt faglig rammeverk og svært nyttige og ikke minst enkle verktøy for å stille de nødvendige spørsmålene bare jeg kunne finne svar på. Samtidig har han egne erfaringer som gjør ham veldig troverdig, og han hadde en fleksibilitet som var viktig for meg.

Lars har gjennom samtalene utfordret meg og jeg opplevde en unik evne til å møte meg akkurat der jeg var, slik at endringene jeg skulle gjøre ble rett, for meg. Samtalene med Lars har gitt meg innsikt som gjør at min egen erfaring har styrket meg fremfor å tappe meg ytterligere. Og det er blitt en nyttig erfaring som jeg bruker i mine relasjoner til andre og i mitt lederskap. Adelheid Buschmann Kristiansen, Kommunedirektør Nittedal kommune

Tusen takk til Lars Grytbakk for veldig verdifull sparring i mine forberedelser til foredrag. Jeg anbefaler han på det varmeste for alle som vil holde gode foredrag. Sissel Naustdal, Managing Director, Made To Grow AS

Jeg møtte Lars i en uavklart periode i livet mitt. Min bestilling var følgende; Jeg trenger noen som kan "klargjøre" meg for et jobb intervju, en som kan veilede meg i min villrede. Her kom Lars inn i bildet. I mitt første møte med Lars var både selvfølelsen og selvtilliten min på et lavmål, og jeg hadde egentlig lite forventninger til avkastningen denne veiledningen skulle gi. Snakk om å møte seg selv i døra. Mannen hadde både energi og empati så det sprutet, OG han strøk meg ikke med hårene - han stilte krav til meg fra første sekund. Det avgjørende var nemlig at han møtte meg med åpenhet og respekt. Han var lyttende, ikke dømmende. Han var målrettet, ikke autoritativ. Han var omsorgsfull, ikke beskyttende. Han var imøtekommende og han fikk meg til å føle at dette var like viktig for han som for meg - vi var på en måte sidestilt!. Over tid hadde jeg visket ut meg selv og erstattet meg med ingen, og veien virket lang og motløs, men i mine møter med Lars ble jeg påmint om at jeg er viktig og har en uvurderlig verdi for menneskene rundt meg. Denne påminnelsen er jeg han evig takknemlig for! Margrete, lærer

I EVRY Customer Service har vi utviklet interne kurs med fokus på kundedialog / kundebehandling for å sikre kompetanse og kvalitet på samtalen vi har med kundene. Lars har vært en viktig bidragsyter i utviklingen av disse kursene, i tillegg til at han har vært benyttet som kursinstruktør både i Norge og Riga siden 2011. Lars har bidratt til utvikling og gjennomføring av kommunikasjonskurs for Customer Service. Han er sterk på mellommenneskelige relasjoner, skaper god kontakt med kursdeltakere, noe som igjen resulterer i stort engasjement hos deltakerne. Lars er erfaren, målrettet, fleksibel og imøtekommende. Tore Rønneberg. Knowledge Manager, Customer Service

Lars Grytbakk har hjulpet meg til å bli vesentlig bedre til å holde foredrag. Foredragene vi har trent på har vært vitenskapelige og populærvitenskapelige foredrag hvor innholdet er av høy faglig kvalitet og hvor vi har trent på å formidle dette i et en-til-mange-format. Lars Grytbakk har i denne sammenhengen vært konkret, poengtert, god til å komme med eksempler, klok i tilbakemeldingene når jeg har vært ute å kjøre og generelt en trivelig fyr å jobbe sammen med. Han anbefales! Trond A. Mjaaland, Psychologist. Ph.D.Research fellowDepartment of Behavioural Sciences in MedicineFaculty of Medicine University of Oslo

Lars Grytbakk har gitt meg vesentlig påfyll som foredragsholder. Han har fått meg til å se mine styrker og svakheter som foreleser på nye måter, og han har gitt meg større innsikt i hvordan jeg kan vinkle stoffet og bruke meg selv og mine egne erfaringer på en effektiv måte når jeg foredrar. Jeg kan på det varmeste anbefale Lars' skarpe blikk og lune smil. Han gir mye verdi for pengene og han gjør det på en varm og trygg måte. Andreas Løes Narum, cand. psychol.

Stabekk barnehage har implementert sine verdier med Lars som veileder. Fordi han hele veien har tatt utgangspunkt i hvem vi er og vår egenart, har vi lykkes i å nå vårt mål om at prosessen har ført til noe som kommer til å "leve i hverdagen". Gjennom sin væremåte har han tillit hos personalet. Lars oppleves som trygg og kunnskapsrik. Han har en unik respekt for det og de han møter, og tilpasser metodene deretter. Derfor blir dette noe vi kan bruke og kjenner er riktig for oss. Hanne Mari Zimmer, tjenesteleder

​Som barnelege og lærer i klinisk kommunikasjon er det ikke sjelden jeg holder presentasjoner og kurs - både for studenter, leger og andre kolleger i helsevesenet. Som med alt annet hjelper det med trening - og presentasjonstreningen med Lars er både morsom, nyttig og veldig, veldig motiverende. Anbefales. Bård Fossli Jensen, Barnelege, Professor

​Noen oppdragsgivere:

Utdanningsforbundet                                                                                                                                             Sparta Sarpsborg Ishockeylag
                                                                                                                                       Oslo Universitetssykehus
                                                                                                                                         Statens vegvesen                                                                                                                                             Arbeidsmiljø huset AS                                                                                                                                                   EG Norge                                                                                                                                                       Fagforbundet
                                                                                                                                                         Takeda Nycomed AS
                                                                                                                                               Justis - og beredskapsdepartementet
                                                                                                     Jernbaneverket
                                                                                                                                                           Get
                                                                                                                                                                           Statoil
                                                                                                                                                                           UIO
                                                                                                                                                                           Hydro
                                                                                                                                                                 Drammen Kommune
                                                                                                                                           Midtstuen skole
                                                                                                                                                     Hedmark Fylkeskommune
                                                                                                               Pasientskadenemda
                                                                                                                                               Statens Pensjonskasse
                                                                                                                                               EVRY ASA
                                                                                                                                                                 Lindorff
                                                                                                                                                                         NRK
                                                                                                                                                                           Nøtterøy Kommune
                                                                                                                                                     Mesta
                                                                                                                                                                           Sørum Kommune
                                                                                                                                                   BUFetat Trondheim
                                                                                                                           Undervisningsforbundet Akershus
                                                                                                                               St. Olavs Hospital
                                                                                                                                                           IF Forsikring
                                                                                                                                                                 TINE
                                                                                                                                                                       Standup Norge
                                                                                                                                                               Det Norske Veritas
                                                                                                                                                 Ringeriks- Kraft
                                                                                                                                                       Skanska
                                                                                                                                                                       Stena Line
                                                                                                                                                                     Nortura
                                                                                                                                                                     Stabekk Barnehage
                                                                                                                                       Rikshospitalet
                                                                                                                                                               Norad
                                                                                                                                                                         Bydel Ullern, Oslo Kommune
                                                                                                                                 Norges Bank
                                                                                                                                                     Fylkesmannen i Buskerud
                                                                                                                                       Ullersmo Landsfengsel
                                                                                                                                                 DNB ASA                                                                                                                                                           Sparebank 1 ASA
                                                                                                                                                       HSMAI University
                                                                                                                                                           Color Line AS
                                                                                                                                                         Netcom AS
                                                                                                                                                                 Bærum Kommune
                                                                                                                                                     Nortura ASA 
                                                                                                                                                                 Oracle Norge AS
                                                                                                                                                         Confex AS
                                                                                                                                                                       Posten ASA
                                                                                                                                                           Tønsbergs Blad AS
                                                                                                                                                     KPMG AS
                                                                                                                                                                     Ernst & Young AS
                                                                                                                                                             Post og Teletilsynet
                                                                                                                                               Mckinsey Company
                                                                                                                                                   Dagens Næringsliv
                                                                                                                                                   Akershus Universitetssykehus
                                                                                                                             Gjensidige Forsikring
                                                                                                                                               Dysleksi Norge
                                                                                                                                                   Namsfogden i Bergen
                                                                                                                                                   Din Utvikling AS
                                                                                                                                                       Athenas AS