Referanser 

Jeg møtte Lars i en uavklart periode i livet mitt. Min bestilling var følgende; Jeg trenger noen som kan "klargjøre" meg for et jobb intervju, en som kan veilede meg i min villrede. Her kom Lars inn i bildet. I mitt første møte med Lars var både selvfølelsen og selvtilliten min på et lavmål, og jeg hadde egentlig lite forventninger til avkastningen denne veiledningen skulle gi. Snakk om å møte seg selv i døra. Mannen hadde både energi og empati så det sprutet, OG han strøk meg ikke med hårene - han stilte krav til meg fra første sekund. Det avgjørende var nemlig at han møtte meg med åpenhet og respekt. Han var lyttende, ikke dømmende. Han var målrettet, ikke autoritativ. Han var omsorgsfull, ikke beskyttende. Han var imøtekommende og han fikk meg til å føle at dette var like viktig for han som for meg - vi var på en måte sidestilt!. Over tid hadde jeg visket ut meg selv og erstattet meg med ingen, og veien virket lang og motløs, men i mine møter med Lars ble jeg påmint om at jeg er viktig og har en uvurderlig verdi for menneskene rundt meg. Denne påminnelsen er jeg han evig takknemlig for!              Margrete, lærer

I EVRY Customer Service har vi utviklet interne kurs med fokus på kundedialog / kundebehandling for å sikre kompetanse og kvalitet på samtalen vi har med kundene. Lars har vært en viktig bidragsyter i utviklingen av disse kursene, i tillegg til at han har vært benyttet som kursinstruktør både i Norge og Riga siden 2011. Lars har bidratt til utvikling og gjennomføring av kommunikasjonskurs for Customer Service. Han er sterk på mellommenneskelige relasjoner, skaper god kontakt med kursdeltakere, noe som igjen resulterer i stort engasjement hos deltakerne. Lars er erfaren, målrettet, fleksibel og imøtekommende. Tore Rønneberg. Knowledge Manager, Customer Service

Lars Grytbakk har hjulpet meg til å bli vesentlig bedre til å holde foredrag. Foredragene vi har trent på har vært vitenskapelige og populærvitenskapelige foredrag hvor innholdet er av høy faglig kvalitet og hvor vi har trent på å formidle dette i et en-til-mange-format. Lars Grytbakk har i denne sammenhengen vært konkret, poengtert, god til å komme med eksempler, klok i tilbakemeldingene når jeg har vært ute å kjøre og generelt en trivelig fyr å jobbe sammen med. Han anbefales! Trond A. Mjaaland, Psychologist. Ph.D.Research fellowDepartment of Behavioural Sciences in MedicineFaculty of Medicine University of Oslo

Meget relevante temaer som gjorde inntrykk og ga rom for ettertanke. Helt tydelig at vi traff blink med dette. Alle mente dette var noe som de kunne bruke i praksis. Det var veldig bra tilbakemeldinger på måten du gjennomførte seansen på. Du klarte å nå frem uten å virke som en «verdensmester», du engasjerte ved å involvere deltakerne, og ikke minst fikk vi følelsen av at «du ga noe av deg selv». Meget behagelig. Knut Wold, salgssjef, A/S Østlendingen

Lars Grytbakk har gitt meg vesentlig påfyll som foredragsholder. Han har fått meg til å se mine styrker og svakheter som foreleser på nye måter, og han har gitt meg større innsikt i hvordan jeg kan vinkle stoffet og bruke meg selv og mine egne erfaringer på en effektiv måte når jeg foredrar. Jeg kan på det varmeste anbefale Lars' skarpe blikk og lune smil. Han gir mye verdi for pengene og han gjør det på en varm og trygg måte. Andreas Løes Narum, cand. psychol.

Stabekk barnehage har implementert sine verdier med Lars som veileder. Fordi han hele veien har tatt utgangspunkt i hvem vi er og vår egenart, har vi lykkes i å nå vårt mål om at prosessen har ført til noe som kommer til å "leve i hverdagen". Gjennom sin væremåte har han tillit hos personalet. Lars oppleves som trygg og kunnskapsrik. Han har en unik respekt for det og de han møter, og tilpasser metodene deretter. Derfor blir dette noe vi kan bruke og kjenner er riktig for oss. Hanne Mari Zimmer, tjenesteleder

​Som barnelege og lærer i klinisk kommunikasjon er det ikke sjelden jeg holder presentasjoner og kurs - både for studenter, leger og andre kolleger i helsevesenet. Som med alt annet hjelper det med trening - og presentasjonstreningen med Lars er både morsom, nyttig og veldig, veldig motiverende. Anbefales. Bård Fossli Jensen, Barnelege, Professor

​Noen oppdragsgivere:

Utdanningsforbundet
​Statens vegvesen
EG Norge
Fagforbundet
Takeda Nycomed AS
Justis - og beredskapsdepartementet
Jernbaneverket
Get
Statoil
UIO
Hydro
Drammen Kommune
Midtstuen skole
Hedmark Fylkeskommune
Pasientskadenemda
Statens Pensjonskasse
EVRY ASA
Lindorff
Oslo Universitetssykehus
NRK
Nøtterøy Kommune
Mesta
Sørum Kommune
BUFetat Trondheim
Undervisningsforbundet Akershus
St. Olavs Hospital
IF Forsikring
TINE
Standup Norge
Det Norske Veritas
Ringeriks- Kraft
Skanska
Stena Line
Nortura
Stabekk Barnehage
Rikshospitalet
Norad
Bydel Ullern, Oslo Kommune
Norges Bank
Fylkesmannen i Buskerud
Ullersmo Landsfengsel
DnbNor
Sparebank 1 ASA
HSMAI University
Color Line AS
Netcom AS
Bærum Kommune
Gilde ASA
Oracle Norge AS
Confex AS
Posten ASA
Tønsbergs Blad AS
KPMG AS
Ernst & Young AS
Post og Teletilsynet
Mckinsey Company
Dagens Næringsliv
Akershus Universitetssykehus
Gjensidige Forsikring
Dysleksi Norge
Namsfogden i Bergen
Din Utvikling AS
Athenas AS