Lars Grytbakk

Jeg startet for meg selv og ble selvstendig næringsdrivende i en alder av 22 år. Livets skole har vært og er min skole. Alt jeg gjør kommer av egne erfaringer gjennom jobb, men også gjennom å ha opplevd livets realiteter på godt og vondt. Å kombinere kunnskap, refleksjon, bevisstgjøring og humor har alltid vært viktig for meg, og jeg vet at alt her i livet blir litt enklere når det blandes med en god dose humor. Natur og friluftsliv er en viktig del av livet mitt, og jeg tilbringer mye tid i villmarka.

Samtalepartner:

Jeg har i 32 år vært en samtalepartner og veileder for både ungdom, voksne, familier, medarbeidere og ledere. Har jobbet som veileder og coach for enkeltpersoner og grupper, både i forbindelse med endrings- og omstillingsprosesser og verdi- og kulturprosesser i næringslivet, men også for privatpersoner med mange ulike utfordringer. Jeg har mye erfaring i å hjelpe mennesker som har opplevd alvorlige kriser og traumer, og som har ønsket hjelp til å håndtere krevende situasjoner.

Kurs og foredrag:

Jeg har siden 1992 utviklet og gjennomført kurs og foredrag. Har lang erfaring innen alt fra foredrag på et par timer til opplæringsprosjekter over flere år. Jeg har jobbet mye med læring og endringskompetanse, motivasjon, kommunikasjon, verdier, kundeservice, omstilling, livskvalitet, psykisk helse og mestring. Har lang erfaring fra arbeid med alt fra offentlige etater, produksjonsbedrifter, idrettsutøvere, sykehus, it bedrifter, reiselivsbedrifter, til store industrikonsern, fylkeskommuner, media, banker, telecom og kommuner. Har holdt hundrevis av kurs og foredrag i skolevesenet, næringslivet og helsevesenet.

Prosesser:

Jeg har jobbet mye med omstilling i flere av de største norske selskapene som har gjennomført nedbemanninger. Jeg har gjennomført kurs for medarbeidere, veiledet ledere, og bistått enkeltpersoner. Har også utviklet kurs og programmer for gjennomføring av verdi- og kultur prosesser i flere selskaper. Referanser