Personlig hjelp

 • Er du i en krevende livssituasjon på jobb eller privat?
 • Trenger du å bli tryggere på deg selv og oppleve mer mestring?
 • Er du uten jobb og trenger karriereveiledning?
 • Kjenner du på depresjon, lite motivasjon eller angst?
 • Er du sliten og føler deg "utbrent", eller redd for å bli det?
 • Er du i, eller har du akkurat vært igjennom en krise?
  Jeg vet av egen erfaring hvor vondt og vanskelig livet kan være, men at det også finnes håp og mange gode løsninger.
  Hos meg vil du oppleve at du får raske tilbakemeldinger, at jeg har tid til å snakke med deg uavhengig av om det er dagtid eller kveld. 

Mine erfaringer og kompetanse har sitt utgangspunkt i tusenvis av «menneske møter» både i næringslivet, helsevesenet, skolevesenet og privat.


Hvordan jeg jobber:

 • Jeg er opptatt av fleksibilitet både i innhold og fremgangsmåter
 • Jeg har fokus på bevisstgjøring, endringer og løsninger
 • Jeg tilpasser og justerer hva vi jobber med etter hvilke behov du har og hvilken situasjon du er i
 • Jeg bruker humor og kreativitet som viktige ingredienser i samtalene
 • Jeg gir tips, anbefalinger og råd hvis du ønsker det

Hvordan jeg ikke jobber:

 • Ingen utredninger, tester og månedsvis med kartlegginger
 • Ingen ventetid lengre enn noen dager
 • Ingen fokus på diagnoser
 • Ingen "standard" programmer eller maler for hvordan vi jobber

Priser:

Avklaringssamtale: Gratis

Tilbud 1: 10 timer kr. 7.500.-

Tilbud 2: 5 timer kr. 4.250.- 

Enkelttime: kr. 950.-

Ta kontakt, så finner vi sammen ut om jeg kan hjelpe deg. 

Bestill gratis "bli kjent" time: