Er forutsetningene til stede, og er dine ansatte motiverte for endring, og klare for fremtiden?


  • Hva om dine ansatte hadde en helt uavhengig samtalepartner?

  • En person uten noen forbindelser til andre i organisasjonen og som er "nøytral"

  • En person som kunne hjelpe dem med mange av de utfordringene de møter, både i jobben, men også i privatlivet

Alt påvirker alt, så det å ha en ekstern og erfaren samtalepartner som også kan bistå den ansatte i private prosesser, så vel som i jobbrelaterte utfordringer kan ha en stor verdi for den enkeltes trivsel, mestring og prestasjoner. Det kan også forebygge sykefravær, bedre miljøet og bidra til at dyktige folk ikke slutter i jobben.


Jeg har i over 30 år jobbet som coach, kursleder og foredragsholder i næringslivet, skolevesenet og helsevesenet. Jeg har vært en samtalepartner og veiledet tusenvis av mennesker, både medarbeidere og ledere.

Min kompetanse handler bl.a. om hvordan håndtere endringer, skape motivasjon og takle omstillinger på gode måter. Hvordan skape gode forutsetninger og legge et godt grunnlag for endringsprosesser, samt hvordan skape involvering og motivasjon når bedriften skal videreutvikles er noe av det jeg har jobbet mye med.

Jeg har også siden 1997 vært en samtalepartner og kursleder for mennesker som har mistet jobben i forbindelse med omstillinger. I tillegg har jeg veiledet ledere i forberedelser og gjennomføring av nedbemanninger. Jeg tar oppdrag over hele landet. Referanser

Ta kontakt: