Aksept

23/04/2023

Å velge aksept er et av de mest frigjørende og vanskeligste valgene vi tar i livet.

Aksept er et begrep og et fenomen som har fasinert oss mennesker i lang tid. Det finnes tekster som kan dateres mer enn to tusen år tilbake i tid hvor kloke veiledere snakket om viktigheten av å akseptere. At det er viktig for vår fysiske og psykiske helse å akseptere vår fortid, akseptere at vi egentlig ikke vet noe om fremtiden. Å lære oss å akseptere «her og nå» har gått som et mantra gjennom hele vår psykologiske historie.

Hva er aksept

Aksept er å velge en ikke dømmende holdning ovenfor våre erfaringer og reaksjoner.

Aksept handler ikke om å legalisere det vi har blitt utsatt for, og det vi har opplevd, men om å velge et forhold til erfaringene våre som gir oss innsikt, læring og økt bevissthet.

Aksept er å ikke dømme, evaluere og kategorisere, ikke dele ut pluss og minus til oss selv, men å observere og akseptere våre tanker, følelser og reaksjoner, og se de som naturlige responser på livets realiteter.

Det handler om å erkjenne at alt bare ER det det ER, så enkelt, men også så vanskelig.

Det er vanskelig

Å akseptere den vi er fult ut, med alle våre erfaringer og særegenheter er for mange en krevende «øvelse».

Når historien vår inneholder mye smerte og vonde erfaringer blir det å forsøke å akseptere ofte en kamp mellom deler av oss selv.

En indre konflikt mellom det vi har blitt utsatt for og har erfart, og våre verdier, holdninger og intuisjon om hva som er rett og galt, rettferdig og urettferdig, ondskap og godhet.

Når vi ikke klarer å velge aksept er det lett å bruke kreftene på kamp, flukt eller gjemsel. Problemet er ofte at da forblir løsningene også skjult bak negative tanker, vonde følelser og adferd som skaper stress, konflikter og smerte.

Aksept er viktig

Vår psykiske helse henger ofte direkte sammen med vår evne og vilje til aksept.

Når vi aksepterer at livet har vært som det har vært (og det eneste vi kan gjøre er å lære av det), og når vi oppdager at det vi har opplevd også har fungert som bevisstgjørende påminnelser om hva som er riktig, viktig og sunt for oss, da er det ofte lettere å akseptere livshistoriene våre.

Det handler om annerkjennelse og respekt for oss selv, i nåtid, men også forståelse og omsorg for tidligere valg og «versjoner» av oss selv.

Aksept er veien inn til økt bevissthet, erkjennelser og viktig læring.

Det forløser noen sterke positive krefter i oss som vi ofte ikke vet finnes før de kommer frem. Den kraften kan være det vi trenger for å gjøre de endringene vi ønsker og har behov for.

Det er ofte en sammenheng mellom hvor mange svar og løsninger vi finner her og nå, og i hvilken grad vi klarer å akseptere det som er.

Aksept er ofte første skritt på veien til fred med oss selv, ro i sjela og livsviktig lærdom. Det handler om hvordan vi forholder oss til, og hvordan vi bruker fortiden og nåtiden til å skape den fremtiden vi ønsker.

Hvordan vi velger å navigere igjennom livets til tider krevende og komplekse landskap.

Alt i oss og rundt oss ER det det ER. Så enkelt, så komplekst, så frigjørende.

- Lars Grytbakk