Bortlæringsvansker

08/05/2023

Jeg liker ikke ordet "lærevansker"!

At noen har problemer med å ta til seg kunnskap på den måten det er bestemt at de skal gjøre det på, betyr nødvendigvis ikke at de har problemer med å lære.

Ofte sier såkalte "lærevansker" oss mer om fremgangsmåtene og metodene vi bruker, vår egen kreativitet, nysgjerrighet, løsningsorientering, evne til å kommunisere – enn det gjør om elevene.

En 10 år gammel gutt som kom til meg hadde 13 forskjellige diagnoser!

Ingen hadde lært ham å skrive og lese, men mange hadde gjort det de kunne for å fjerne all selvtillit og motivasjon. Han hadde helt mistet troen på seg selv!

Bake bløtkake med hammer

Det fasinerer meg å se at når barn og unge ikke klarer å lære med de metodene og fremgangsmåtene som benyttes, så gjøres ofte bare mer av det samme i håp om at det en dag vil endre seg.

Noen tenker; "Det kan jo hende at det har med modenhet å gjøre, eller at det plutselig løsner en dag"…?

La oss bake en bløtkake med hammer. Vi banker helt til det blir en kake.

Hvis det ikke blir en kake, så fortsette vi å banke, for sannsynligvis tar det bare litt lengre tid å lage bløtkake med hammer.

Hvis noe ikke fungerer, gjør noe annet

Jeg vet ikke hva som er årsaken til lese- og skrivevansker, men at antallet elever med problemer varierer avhengig av hvilket språk de lærer, at det sjeldent er noe galt med hukommelsen til elevene, at de mestrer og fungerer like bra som andre i mange andre fag, gir kanskje noen indikasjoner?

Kanskje er det språket? Eller er det lærernes kreativitet, kontakten med elevene, evne og vilje til å tenke utenfor boksen og metodene det handler om?

Må vi vite årsakene for å finne løsningene

Jeg har erfart etter å ha jobbet med barn og unge i over 20 år, at det er fult mulig å lære seg å lese og skrive, uten å måtte ha en diagnose. Samtidig har vi et system som gjør at det blir viktig å få diagnoser for å få tilgang til ulike rettigheter, det holder ikke bare å vise foreldre, lærere og andre at de sliter og ikke mestrer…

Jo større verktøykasse, jo flere fremgangsmåter, jo mer kreative og løsningsorienterte vi er, jo større er sannsynligheten for at vi finner noe som gir resultater.

Hva med et nytt fokus

Istedenfor å lete etter hva som er galt med barna og ungdommen, la oss heller i mye større grad ta en titt på egne fremgangsmåter, metoder og personlige egenskaper. Det kan tenkes at vi snakker om bortlæringsvansker, mer enn at det handler om barn og unge med "lærevansker".

Jeg har kun respekt for resultater

Alt som handler om "profesjonskamp", forsvar av titler og posisjoner blant "kunnskapsadelen" skaper alt annet enn gode resultater for de dette handler om. Det eneste interessante bør være, hva som gir gode resultater for de det gjelder!

Kartlegging av fagpersonell

Jeg foreslår at det innføres bedre kartlegging og testing av alle som skal jobbe med barn og unge med såkalte "lærevansker". Den bør bestå av omfattende tester av kreativitet, nysgjerrighet, empati, kommunikasjonsferdigheter, løsningsorientering, samt vilje og evne til å forkaste ting som ikke fungerer.

Det finnes tusenvis av eksempler på elever som på skolen hadde såkalte "lærevansker", som senere har fullført høyere utdanning, startet egne bedrifter, skapt fantastisk kunst og som har forandret hverdagen til alle oss andre.

Derfor bør vi se på disse elevene som viktige ressurser. De utfordrer våre eksisterende metoder, "sannheter" og fremgangsmåter. De gir oss fantastiske muligheter til å tenke nytt, lære og være kreative.

La oss teste ett nytt fokus

Det finnes ikke barn og unge med lærevansker.

Det finnes voksne med bortlæringsvansker, hvordan skal vi hjelpe dem?