Det skolen ikke lærte meg

08/04/2020

Jeg har mange ganger gjennom livet tenkt; - det er noe som mangler!

Ikke de gode dagene hvor det var lett å være positiv og optimistisk, men de dagene hvor livet ble vanskelig. 

Det er akkurat som om det mangler en bruksanvisning!  

Den som handler om å være forberedt.

Et spørsmål som ofte dukket opp hos meg, da dagene var fylt med negative tanker, vonde følelser og en konstant indre stemme som bare kritiserte, var:

- Hvorfor lærte ingen meg noe om dette på skolen?

Hvorfor var det ingen som tok seg tid til å fortelle oss at det å ha det bra handler mye om hvordan vi forholder oss til endringer? Både i oss og rundt oss. Hvorfor hadde vi ikke egne timer med hvordan forholde seg til tankene, og hva som kan bli konsekvensene av for mye negativ tenkning og bekymringer?

Tenk om vi hadde lært noe om hva følelser er, og hvordan forholde seg til, og håndtere de vonde følelsene.

Tenk om vi tidlig i livet kunne blitt kjent med våre egne verdier, og hvor mye verdiene våre påvirker både oss selv og andre.

Tenk om vi hadde lært noe om hvordan vi skulle forholde oss til den massive påvirkningen vi blir utsatt for hver dag. Den som handler om hva som er såkalt rett og galt, hvordan vi bør være, hva som er de såkalte oppskriftene på et lykkelig liv, en strålende karriere, den store kjærligheten og en perfekt kropp.

Tenk om vi hadde lært hvor viktig en god selvfølelse er. At en god selvfølelse er en viktig del av vårt emosjonelle "immunforsvar".

Hvor mange unge mennesker må slite, bli syke og ikke klare mer før vi skjønner at god psykisk helse er en forutsetning for et godt liv?

Vi må jobbe mer forebyggende!

La oss gi de unge det vi selv kunne ha trengt. La oss sørge for at psykiske problemer blant unge mennesker og enorme offentlige utfordringer og kostnader reduseres. 

Det kan gjøres gjennom bl.a. det faget som er en betingelse for at de andre fagene skal kunne gi oss det vi trenger i fremtiden. Faget "livsmestring" som nå innføres er en god start, under forutsetning at de som underviser tør, evner, ønsker og ser verdien i å bruke også sitt eget liv som utgangspunkt. 

Vi er alle enige om:

  • At psykisk helse er viktig.
  • At vi må gjøre noe med at så mange unge mennesker sliter med depresjon, spiseforstyrrelser, angst, selvmordstanker, mobbing og ensomhet.
  • At det må skje en endring slik at flere fullfører skolen.

Å mene for mye, og gripe inn i familienes "indre liv" skal man vokte seg vel for. Å vente til problemene har opptått har vi NAV til. Å bruke enorme ressurser på å forsøke å rette opp skadene når de allerede har skjedd, har vi helsevesenet og et stadig økende antall terapeuter og coacher til.

Psykisk helse handler om våre livshistorier, hva de har gjort med oss, hva vi har lært av det vi har vært igjennom, og hvordan vi bringer våre erfaringer videre...