"Kriser" gjør viktige ting "synlig"

28/03/2020

Nå når vi er midt oppe i noe vi aldri har opplevd før, skjer det noe viktig med mange av oss. Noe som kanskje vil gjøre oss enda mer klar over hva ordene og verdiene helhet, omsorg, respekt, ansvar og bærekraft egentlig handler om.

Når mange av de tingene vi i hverdagen ofte kan ta forgitt blir «fratatt» oss, skjer det også noe viktig som vil leve mye lengre enn et virus.

Det foregår også en bevisstgjøring om verdier, holdninger og «tydeliggjøring» av hva som virkelig betyr noe for oss. Bl.a. en erkjennelse av at «hverdagen» ofte kan være sterkt undervurdert. En påminnelse om at de viktigste tingene i livet handler om helt andre ting enn materielle goder, sosial status, makt, posisjoner, og hvem som «eier sannheten».

For at noe nytt skal kunne skapes og vokse, må det gamle «kollapse». Hele vår menneskelige historie forteller oss det, at nye ideer, ny kunnskap, bedre løsninger og mye av det som bringer oss mot gode dager og liv begynner å "gro i asken etter det som har vært". 

Midt oppe i frykten, utryggheten, sorgen og rastløsheten mange av oss kjenner på i disse dager skjer det også store og viktige endringer.

Det oppdages, endres, skapes og læres i et forrykende tempo, og kanskje vil det også bidra til at vi kommer nærmere hverandre, at grenser fjernes, at fordommer dør, og at vi tar bedre vare på kilden til alt liv. Kanskje får vi en dypere forståelse av at alt henger sammen og påvirker alt. Det finnes egentlig ikke noen avstand mellom noe som helst.

Kanskje vil de innsiktene vi får i disse dager bidra til at vi gjør de endringene som skal til for at vi i fremtiden tar enda bedre vare på hverandre, oss selv, naturen/livet, og det som knytter oss sammen.

Jeg ønsker oss alle god tur, inn i ukjent terreng, og tror på at der inne/ute finnes "skattene" som kan bidra til gode dager for oss alle fremover, hvis vi velger å lete, og bruke dem til vårt felles beste....

- LarsG

Det er når de viktige tingene i livet blir «utfordret», at vi forstår hvor viktige de egentlig er.