Motstand

09/02/2022

- Om ikke motstand alltid gjør oss sterkere, kan det helt sikkert bidra til å gjøre oss klokere.

Vi opplever alle motstand i perioder, i en eller annen form. Enten gjennom våre egne tanker og følelser, eller fra mennesker og situasjoner rundt oss.

Motstand kommer ikke for å forstyrre og vanskeliggjøre livet vårt. Det kommer for å øke bevisstheten vår, og vise vei til nye valg.

Hva vi tenker og tror om motstand, enten det er rundt oss eller i oss, og hva vi velger å bruke den til, påvirker vårt forhold til oss selv, andre, og hvordan vi forholder oss til mye av det vi møter gjennom livet.

Kanskje trenger vi også å erfare motstand og det motsatte av det vi har behov for og søker, for gjennom det oppdage hvem vi egentlig er, og hva som er riktig og viktig for oss?

Motstand kan være veivisere.

Kanskje er det som føles feil, vondt og tungt signaler som peker retning. Veivisere som minner oss på at det er ikke den veien vi skal.

Kanskje inneholder motstand viktig læring for å øke bevisstheten vår om hvem og hva vi er, og ikke minst, hvem og hva vi ikke er.

Hva kan dine reaksjoner på motstand fortelle deg om hva som er viktig, riktig og godt for deg?

Hva om motstanden du av og til møter egentlig er «oppfordringer» til å følge det som er i samsvar med dine viktigste verdier, og gå den veien som for deg føles riktig?

Livet er bevissthet og skaperkraft i form av energi som flyter som en elv igjennom alt og alle. Når den møter motstand er det en «beskjed» om at den skal ta med seg det den trenger, og endre retning, slik at den kan fortsette å flyte lett og naturlig gjennom det som kalles livet.