Når livet gjør vondt

14/04/2021

Det er krevende tider for oss alle, og for mange er det å forholde seg til sine egne tanker og følelser noe av det som ofte er mest vanskelig. Spesielt i tider hvor vi blir begrenset, kontrollert og overøses med negativ informasjon.

I tillegg til alle restriksjonene som hindrer oss i å ha de «normale hverdagene» bombarderes vi hver dag av medieoppslag som for mange skaper frykt, engstelse og utrygghet. Summen av alt vi nå på en eller annen måte blir eksponert for, og er en del av gjør at mange av oss må forholde oss til tanker, følelser og situasjoner som kan virke både krevende, vonde og tappe oss for energi. Vi blir mentalt og fysisk slitne. Det er for mange vanskelig å finne en balanse som gir ro, hvile, pauser og glede.

Når «kontrasten og avstanden» mellom våre fysiske og psykiske behov, og hva som er praktisk mulig er stor, kommer ofte følelsene av ensomhet, tristhet, håpløshet, lite energi m.m. til overflaten. Kontrastene gjør ting «synlig», vi blir bevisst, og kjenner at noen følelser tar stor plass i oss. For mange er dette ikke bare enkelt å forholde seg til, å bevege seg i et lite kjent følelsesmessig terreng. For noen oppleves det både uttrykt, stressende og skremmende å kjenne på det som dukker opp på innsiden.

  • Så hva kan vi gjøre når tanker og følelser begynner å plage oss?
  • Hva gir deg en pause, ro i sjela og bringer frem et smil?
  • Hvordan klare å forholde oss til tankene og følelsene på en «hensiktsmessig» måte?

For å skape gode dager, eller i det minste gode øyeblikk, selv når «livet gjør vondt» trenger vi også å akseptere at alt «er det det er», at de tankene og følelsen vi har er naturlige, på sin måte, gitt den situasjonen vi er i.

Det handler ikke om bedømme og kategorisere hva som er følelsesmessig riktig, galt, sunt eller usunt. Det handler om konsekvenser, resultater, og reaksjoner.

Alle følelser er en bekreftelse på at verdens mest avanserte «signalsystem», følelsene våre, fungerer. Uansett hva vi føler, så er det en «beskjed» til oss. Noen ganger er beskjeden at vi må gjøre endringer, andre ganger er beskjeden at vi skal lytte og bli bevisst, og noen ganger er beskjeden at vi skal lete etter gode ting å glede oss over. ...Og når roen senker seg, smilet kommer, og hvilepulsen slår er det en beskjed om at vi gjør noe som er riktig og bra for oss.

Spørsmålet er hvordan vi forholder oss til følelsene, og hva vi velger å gjøre...

Ha så gode dager som du klarer, og be om hjelp hvis tankene sliter deg ut og følelsene dine er så vonde at du ikke klarer eller orker å bære de alene. 

Å «lette på trykket» gjennom en tur i naturen og/eller en god samtale bør aldri undervurderes!

...og husk! - Ingen ting er varig, alt endres, hele tiden. Det kalles livet.