Priser

Introduksjon, bli kjent samtale: Gratis

Enkelttime, voksen: kr. 950.-

Enkelttime, ungdom: kr. 750.-


Enkelttime voksen, helg: kr. 1200.-

Enkelttime ungdom, helg: kr. 1000.-


Besøksvenn med hund: kr. 350.-

Naturterapi (se naturterapi): kr. 7500.-