Styret

Lars Grytbakk
Styreleder/Daglig leder

Lars har 30 års erfaring med å hjelpe folk, både som kursleder, foredragsholder og coach.
Han droppet selv ut av skolen, og startet egen bedrift i en alder av 22 år.
​Han har jobbet med dropout elever, undervist lærere, holdt uttalige kurs og foredrag om livsmestring, motivasjon, verdier og psykisk helse, både i næringslivet, helsevesenet og skolevesenet. Å forebygge "utenforskap" og skape mestringstro hos mennesker i krevende livssituasjoner er noe av det Lars brenner for.

Friluftsliv og bruken av naturen har alltid vært viktig for han, og han har mye tur- og friluftslivserfaring. Han har gjennom hele livet tilbringt mye tid i villmarka.
​​Lars er gründer av MedNatur og daglig leder i selskapet.

Se også:

https://www.linkedin.com/in/lars-grytbakk-6ba08769/

https://www.facebook.com/mednatur.no


 

Tor Eirik Knutsen
Styremedlem/Økonomiansvarlig

​Tor Eirik jobber som CFO (Økonomi- og Finansdirektør) i Tomra. Han har tidligere jobbet som CFO i Q-free, og i Norsk Mineral som er et familieselskap med virksomheter innen mineraler, industri, eiendom, fornybar energi og finans.
Tor Eirik er utdannet siviløkonom og har jobbet mesteparten av sin karriere i TOMRA og Telenor. Tidlig i karrieren jobbet Tor Eirik som økonomidirektør på Lovisenberg og Hålogalandssykehuset.

I fritiden er Tor Eirik aktiv bruker av naturen. Han har deltatt på mange lange turer på Svalbard og spesielt i Nord Norge der han har sine røtter. Etter at han flyttet sørover for å studere har eksempelvis Hardangervidda, Jotunheimen og Nordmarka vært flittig brukt som arena for klatreturer, randoneeturer og lange skiturer.